Захист персональних даних

Захист персональних даних: про що потрібно знати?

Що таке персональні дані?

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей за допомогою яких фізична особа може бути ідентифікована.

Що таке згода суб’єкта персональних даних?

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки (стаття 2 Закону України «Про захист персональних даних»).

Із зазначеного вбачається, що можна виділити декілька способів отримання згоди від особи:

1) Згода надана у письмовому/електронному вигляді.
2) Усна згода. Особа може в усній формі виразити свою згоду.
3) Мовчазна згода. Коли особа була попереджена, але не виразила своїх заперечень.

 

ВАЖЛИВО!

Окремо варто звернути увагу на отримання згоди від неповнолітніх, малолітніх чи недієздатних осіб. В таких випадках необхідно отримувати згоду від тих осіб (наприклад,  батьків, опікунів чи усиновителів), які повністю усвідомлюють значення дій та наслідків, які можуть статися під час обробки даних. Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється.

Які законодавчі акти гарантують право людини на захист даних?

  1. Конституція України (стаття 32).
  2. Загальна Декларація прав людини (стаття 12).
  3. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права (стаття 17)
  4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 8).
  5. Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв’язку автоматичною обробкою персональних даних.
  6. Закон України «Про захист персональних даних».
  7. Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 188-39 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних», стаття 188-40 «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).
  8. Витяг з Кримінального кодексу України (стаття 182 «Порушення недоторканності приватного життя»).
  9. Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» від 08.01.2014 № 1/02-14.

Відео або фотозйомка (збір інформації) – це один із видів обробки персональних даних, що регулюється Законом України «Про захист персональних даних». Наприклад, підставою для обробки даних може бути: згода, дозвіл, договір або ж інший правочин (стаття 11 Закону).

На відміну від дитини, доросла людина здатна оцінити ризики та самостійно вирішити, чи хоче вона, щоби про неї збирали інформацію, чи ні (у статті 8 Закону визначено права суб’єкта даних). Тому законодавство приділяє окрему увагу питанням обробки даних малолітніх або недієздатних осіб. У таких випадках необхідно отримувати згоду від батьків, опікунів чи усиновителів, які повністю усвідомлюють значення дій та наслідків, що можуть статися в результаті обробки даних.

Статтею 242 Цивільного кодексу України встановлено, що законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей є батьки (чи усиновлювачі). Інша особа може бути законним представником лише у випадках, встановлених законом.

Тож, що ж робити батькам, які не хочуть, аби хто-небудь збирав та поширював інформацію про їхню дитину?

Передусім, варто знати про те, що вони можуть заперечити проти таких дій та вимагати видалити зображення, відео та іншу інформацію. Особи, які мають намір здійснити обробку даних дитини, мусять просити на це дозволу (окрім випадків чітко визначених Законом).